Estetik Diş Hekimliği

Estetik diş hekimliği kişiye sahip olacağı en güzel gülüş ve görünümü kazandıran bir bilim ve sanat dalıdır.

[Başa Dön]

Günümüzde estetik diş yapımında sıklıkla lamina porselenler ve metal içermeyen porselenler kullanılmaktadır.

Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımında amaç kişiye kendisini en güzel hissettiği gülüşü kazandırabilmektir.

Gülüş tasarımı yapılırken hasta ile birlikte karar verilir. Bu noktada hekimin estetik görüşü, el becerisi ve hastanın beklentileri birlikte yorumlanır. Gülüş tasarımı tedavi öncesi veya tedavi sırasında kararlaştırılır. Bu tasarım hasta ağzında, bilgisayar üzerinde veya alçıdan yapılmış modeller üzerinde gerçekleştirilir.

Tedavi öncesi yapılan gülüş tasarımı sayesinde kişiler tedavinin son safhasında herhangi bir sürprizle karşılaşmazlar. Çünkü önceden karar verilmiş şekil, renk ve formdaki dişler ağza yerleştirilecektir.

Gülüş tasarımı yapılırken hastaların;

 • Yüz Hatları
 • Cinsiyet
 • Yaş
 • Diş Dizilimi
 • Diş Rengi
 • Diş Formu
 • Dudaklar
 • Dişetleri
 • Gülüş Simetrisi

Lamineytler (Laminate Venerler)

Gülüşünüzü ve görünüşünüzü güzelleştirmek için lamineytler mükemmel kozmetik çözüm sağlarlar.

Lamineytler dişlerin ön yüzeylerine yapıştırılan ince porselen tabakalardır. En büyük avantajı dişlerin sadece ön yüzeyinde çok az bir aşındırma yapılarak (yaklaşık 0,5 mm) estetiğin sağlanmasıdır. Böylelikle dişlerin tamamı kesilmek zorunda kalınmaz. Lamineytler ile çok başarılı ve uzun ömürlü sonuçlar alınır.

Hangi durumlarda lamineyt önerilir?

 • Estetik görünümün güzel olmadığı dişlerde,
 • Rengi bozulmuş dişlerde,
 • Ayrık, çapraşık dişlerde,
 • Kırık ,aşınmış dişlerde
 • Yapısı ve görünümü bozulmuş dişlerde.

Kimlere lamineyt uygulanabilir?

Her yaşta herkese uygulanır. İleri kapanış bozuklukları, dişeti hastalıkları ve kötü alışkanlıklar (tırnak yeme, kalem ısırma vs)  lamineyt yöntemine engel durumlardır.

Nasıl yapılır?

İlk safha gülüş tasarımı ile başlar. Tedavi öncesinde, hasta ile hekim birlikte yapılacak lamineytlerin rengini, şeklini ve formunu kararlaştırırlar. Yapılacak olan yeni dişler hasta ağzında veya alçı modelde ya da bilgisayarda belirlenir. Hasta lamineytlerin şekli ve formuna karar verince lamineyt yapımı başlar. Dişlerin sadece ön yüzeyinden çok az bir aşındırma yapılır ve ölçü alınır. Lamineytler labratuarda yapılırken, hastaya da geçici lamineyt dişlerin takılır. Böylelikle hasta dişlerinin üzeri geçici plastik lamineytlerle örtülür ve hasta estetik kayba uğramaz. Labratuar işlemleri bitince porselen lamineytler hastanın dişlerinin üzerine adeziv bondingler (çok kuvvetli yapıştırıcılar) ile yapıştırılır.

Avantajları

 • Dişlerden çok az aşındırma yapılır veya hiç aşındırma yapılmaz,
 • Dişlerden sağlıklı madde kaybı yaşanmaz,
 • Zamanla rengi bozulmaz,
 • Çay, sigara vs. kaynaklı leke oluşumu çok çok azdır,
 • Yapıştırma işleminden sonra çok dayanıklıdır,
 • İşlem esnasında anestezi ihtiyacı çok azdır,
 • İşlem esnasında dişlerden çok aşındırma yapılmadığından hassasiyet minimumdur.

Metalsiz Porselen Dişler

İdeal estetiğin sağlanabilmesi için yapılan çalışmalar metalsiz porselen dişleri ön plana çıkarmıştır. Metalsiz porselenler artık metal destekliler kadar sağlam olup, dişetinde metalin oluşturduğu gri yansımayı ortadan kaldırmıştır.

En çok kullanılanları Press seramik dişler, Zirkonyum dişler ve Düşük ısı porselenidir.

Nasıl Yapılır?

Gülüş tasarımı belirlendikten sonra anestezi yapılır ve diş preparasyonu yapılır. Ölçü alındıktan sonra labratuar safhası başlar. Hastaya geçici dişleri yapılır böylece hasta dişsiz kalmamış olur. Tüm işlem bittiğinde yeni porselen dişler hasta ağzına yapıştırılır.

[Başa Dön]